Bezpieczeństwo na drogach w obszarze Godzieszowa wzrośnie dzięki nowej umowie na inwestycję o wartości prawie 605 tys. zł

Bezpieczeństwo na drogach w obszarze Godzieszowa wzrośnie dzięki nowej umowie na inwestycję o wartości prawie 605 tys. zł

Na skrzyżowaniu DK94 z drogą powiatową w miejscowości Godzieszowo wkrótce nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wynika to z podpisanej umowy, której zarządca drogi jest stroną, a wartość kontraktu wynosi blisko 605 tysięcy złotych.

Do realizacji zadania przystąpi Konsorcjum, złożone z trzech firm. ZUIRiPE Cybertowicz Bogdan z Lubania, PE CYWIT również z Lubania oraz TRAFFTECH IRD Marcin Ferenc z Jeleniej Góry – to one odpowiadają za wykonanie projektu.

Prace będą przebiegać w systemie Projektuj i buduj, co implikuje, że pierwszym krokiem jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Następnie przystąpi się do prac terenowych.

W ramach tego przedsięwzięcia zostaną wykonane różne prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Planowane jest m.in. instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z DP2279D w Godzieszowie. Oświetlenie zostanie zamontowane przy jednym istniejącym przejściu dla pieszych na ciągu K94d oraz na dwóch innych przejściach dla pieszych, które znajdują się przy wlocie podporządkowanym DP2279D. W projekcie uwzględniono także ułożenie płyt dla osób niewidomych i niedowidzących w rejonie przejścia. Dodatkowo wykonane będą prace towarzyszące, które są przewidziane w ramach określonego zakresu robót.