Magistrat planuje inwestycję w nowoczesne oświetlenie dla Zgorzelca

Magistrat planuje inwestycję w nowoczesne oświetlenie dla Zgorzelca

Planowane jest przeznaczenie sumy 750 500 zł przez urząd miasta na inwestycję zwiększającą standard oświetlenia publicznego. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach przetargowych, celem tej modernizacji jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe do 67% dotychczasowych wartości.

Zamówienie obejmuje realizację prac budowlanych, które mają na celu wymianę 395 sztuk opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED. Dodatkowo, te wszystkie nowe urządzenia mają zostać zintegrowane z obecnym systemem sterowania oświetleniem drogowym funkcjonującym w Zgorzelcu.