Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu

W Zgorzelcu dostępny jest jeden szpital. Sprawdź, jakie oferuje oddziały w ramach leczenia oraz jakie poradnie specjalistyczne są dostępne w placówce. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje oraz numery telefonów na poszczególne oddziały.

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Adres: ul. Lubańska 11-12,
Dane kontaktowe:
tel.: +48 75 77 22 900,
fax: +48 75 77 55 042
email: [email protected]

 

Lista Oddziałów

Szpitalny Oddział Ratunkowy [SOR]

Telefon: +48 571 334 831


Oddział chorób wewnętrznych

Telefon: +48 571 334 890


Oddział kardiologiczny

Telefon: + 48 571 334 871


Oddział anestezjologii i intensywnej terapii [OIOM]

Telefon: +48 571 334 900


Oddział pediatryczny

Telefon: + 48 571 334 963


Oddział neonatologiczny

Telefon: +48 571 334 916


Oddział ginekologiczno -położniczy

Telefon: + 48 510 351 727


Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Telefon: +48 571 334 928


Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Telefon: + 48 571 334 946


Oddział otolaryngologiczny

Telefon: +48 571 334 810


Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Telefon: + 48 571 334 881


Oddział okulistyczny

Telefon: +48 571 334 942


Oddział urologii

Telefon: + 48 571 334 732


Oddział onkologii klinicznej / Chemioterapia

Telefon: +48 571 334 685


Program lekowy – leczenie stwardnienia rozsianego

Telefon: + 48 571 334 898


Lista Oddziałów

Poradnia urologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 850


Poradnia endokrynologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 850


Poradnia kardiologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 953


Poradnia onkologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: + 48 571 334 786


Poradnia reumatologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: + 48 571 334 800


Poradnia położniczo-ginekologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 821


Poradnia otolaryngologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 922


Poradnia okulistyczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 981


Poradnia okulistyczna – budynek administracji

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: + 48 571 334 653


Poradnia geriatryczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 735 908 509


Poradnia diabetologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 800


Poradnia hematologii

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 800


Poradnia neurologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 654


Poradnia medycyny sportowej

Adres: ul. Warszawska 30
Telefon: +48 571 334 655


Poradnia chirurgii ogólnej

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 852


Poradnia chirurgii ortopedycznej i traumatologii narządu ruchu

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 818


Poradnia medycyny pracy

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 656


Poradnia Nefrologiczna

Adres: ul. Lubańska 11-12
Telefon: +48 571 334 703