Renowacja infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku za 125 mln zł

Renowacja infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku za 125 mln zł

Planowane jest odnowienie dwóch starych mostów przerzuconych nad rzeką Bóbr, które liczą sobie ponad 130 lat. Ponadto, cztery wiadukty w Wałbrzychu i osiem miejsc przecięcia dróg z torami pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą zostaną poddane procesowi renowacji. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie blisko 125 milionów złotych. Dzięki przeprowadzonym pracom, czas przejazdu z Wrocławia do Karkonoszy pozostanie nadal atrakcyjny. W celu realizacji prac zawarto umowę z KPO.

Codziennie trasa kolejowa Wrocław – Jelenia Góra obsługuje kilkadziesiąt kursujących pociągów. Jest to ważna linia nie tylko dla Dolnego Śląska. Kluczowe dla jej funkcjonowania są mosty, wiadukty i miejsca przejazdu, które zostaną teraz wyremontowane. Między Sędzisławem a Marciszowem, w pętli rzeki Bobra w Kotlinie Marciszowskiej znajdują się dwa ponad stuletnie mosty, które również zostaną odnowione. Ich stalowe konstrukcje zostaną oczyszczone, wzmocnione i zabezpieczone, a prace obejmą również kamienne przyczółki i filary.

Podtrzymanie korzystnego czasu podróży pozwoli praca przy czterech wiaduktach w Wałbrzychu. Dwa kamiennych gigantów na ulicach Gdyńskiej i S. Moniuszki zostaną przebudowane, natomiast dwa pozostałe na ulicy 1-go Maja i przy stacji Wałbrzych Fabryczny zostaną gruntownie odnowione. Wiadukty te nie są tylko ważnym elementem linii kolejowej, ale także zapewniają sprawną komunikację drogową dla mieszkańców miasta. Najstarszym z nich jest kamienny obiekt na ulicy Stanisława Moniuszki, który powstał w 1860 roku.