Rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych na drodze powiatowej nr 2383D w Zgorzelcu

Rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych na drodze powiatowej nr 2383D w Zgorzelcu

Prace rekonstrukcyjne na odcinku drogi powiatowej nr 2383D, ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu zostały zainicjowane. Planuje się przekształcenie tego fragmentu trasy, włączając w to budowę skrzyżowania z drogą gminną, która jest aktualnie również w toku budowy. Ta droga prowadzi do nowo powstałego centrum logistycznego MLP Zgorzelec.

Wykonawca projektu poinformował, że od 13 maja 2024 roku, konieczne będzie tymczasowe zamknięcie tego odcinka drogi dla ruchu kołowego. Objazd będzie możliwy przez miejscowość Tylice i ulicę Reymonta w Zgorzelcu. Przewidywany okres, na który droga będzie wyłączona z ruchu, wynosi trzy miesiące.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy trójstronnej zawartej między Gminą Miejską Zgorzelec, Powiatem Zgorzeleckim i inwestorem zastępczym – MLP Group. W ramach tej umowy, MLP Group zobowiązało się do wybudowania odcinka drogi gminnej oznaczonego jako 2 KDL w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe. Ponadto planuje się połączenie tej drogi z drogą powiatową nr 2383D, ul. Sulikowską poprzez budowę skrzyżowania.

Ta budowa wiąże się z przekształceniem ul. Sulikowskiej na odcinku 240,00 mb. W ramach tej przebudowy, zostanie wykonany lewoskręt od miasta na drogę gminną, a także chodnik zostanie przebudowany. Zaplanowano również wytworzenie nowej nawierzchni drogi, systemu odwodnienia oraz oświetlenia skrzyżowania i drogi gminnej. Całość projektu będzie sfinansowana przez inwestora zastępczego – MLP Group.