Europejska akceptacja dla polskiego programu pomocy o wartości 300 mln euro do wsparcia sektora energetycznego

Europejska akceptacja dla polskiego programu pomocy o wartości 300 mln euro do wsparcia sektora energetycznego

Ministerstwo Aktywów Państwowych niedawno przekazało informacje o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską polskiego programu pomocy państwa, który ma wartość 300 milionów euro. Głównym celem tego programu jest łagodzenie społecznych skutków związanych z procesem zamykania elektrowni opalanych węglem kamiennym czy brunatnym, a także kopalni eksploatujących węgiel brunatny.

Wiadomość ta jest niezwykle pozytywna dla całej branży, włącznie z naszym kombinatem. Dlaczego? Ponieważ fundusze nie są przeznaczone tylko dla konkretnych jednostek – mogą z nich skorzystać różne podmioty, takie jak Konin, Bełchatów czy Turów. W praktyce oznacza to, że środki nie są „sprecyzowane”, ale dostępne dla całego sektora.

Wsparcie zaplanowane w ramach tego programu będzie oferowane jako roczna odprawa. Pracownicy mają możliwość podjęcia decyzji o przyjęciu tej formy wsparcia zamiast standardowej odprawy, jaka wynika z obecnie obowiązujących układów zbiorowych pracy. Wieloletni program, trwający dziesięć lat, będzie realizowany aż do lutego 2034 roku. Co więcej, po upływie tego okresu, Polska ma prawo wystąpić o przedłużenie programu.