Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Turów, otrzymuje prestiżową odznakę "Zasłużony dla Dolnego Śląska"

Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Turów, otrzymuje prestiżową odznakę "Zasłużony dla Dolnego Śląska"

Dyrektor Sławomir Wochna, zarządzający Kopalnią Turów, został uznany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, który przyznał mu honorową, złotą odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Jest to odznaczenie samorządowe, które służy do wyrażenia uznania dla osób i organizacji, które znacząco przyczyniły się do rozwoju regionu.

Radna sejmiku Teresa Zembik wręczyła nagrodę dyrektorowi, jednocześnie zwracając uwagę na istotność pracy wykonywanej przez Kopalnię Turów. Podkreśliła, że kopalnia odgrywa kluczową rolę dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w skali całego kraju.

Wśród powodów docenienia dyrektora Kopalni Turów przez Sejmik wymieniono jego angażowanie się w sprawy społeczne, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w zakładzie górniczym oraz dbanie o to, aby kopalnia spełniała wszystkie obowiązki związane z ochroną środowiska. W trakcie oficjalnej laudacji podkreślono także jego wkład w rozwój regionu, w tym w proces transformacji energetycznej Dolnego Śląska, oraz efektywną współpracę kopalni z zewnętrznymi partnerami.