Planowany remont kanalizacji deszczowej w Zgorzelcu: Budżet magistratu został znacznie przewyższony przez złożone oferty

Planowany remont kanalizacji deszczowej w Zgorzelcu: Budżet magistratu został znacznie przewyższony przez złożone oferty

Urząd Miasta w Zgorzelcu ma zamiar zainwestować ponad 5,5 miliona złotych w ambitny projekt pod kryptonimem „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, Reymonta, Bocznej”. Niemniej jednak, bariery finansowe pojawiają się na horyzoncie, jako że wszystkie złożone oferty przekraczają przewidziany budżet.

Projekt ten jest ogromnym przedsięwzięciem, ze względu na szeroki i skomplikowany zakres prac. Konkretnie zakup obejmuje realizację działań budowlanych, które mają na celu renowację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę nowej sieci na ulicy Andersa w Zgorzelcu.

Prace będą dotyczyły odwadniania terenów za pomocą specjalistycznych urządzeń do gromadzenia opadów atmosferycznych – to zawiera między innymi miejskie włazy kanalizacyjne i system odprowadzania deszczówki. Te działania będą miały miejsce na drogach i terenach przyległych, które są położone w obrębie planowanego projektu. W szczególności chodzi o ulice Pogodną, Andersa, Reymonta, Boczną i Rzeczki Górne w Zgorzelcu.

Planowane są również prace związane z remontem ujścia do rzeki Czerwona Woda. Projekt przewiduje włączenie do niego urządzeń do oczyszczania wody opadowej i roztopowej.