Zgorzelec: Magistrat wybiera wykonawcę konserwacji i bieżących napraw dróg gminnych

Zgorzelec: Magistrat wybiera wykonawcę konserwacji i bieżących napraw dróg gminnych

Decyzja magistratu miasta Zgorzelec w sprawie przetargu na utrzymanie i bieżące naprawy dróg gminnych oraz wewnętrznych została podjęta. Wyłoniony został wykonawca, który przez najbliższe półtora roku będzie odpowiedzialny za szereg działań związanych z konserwacją infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Według postanowień umowy, firma musi skupić się na następujących zadaniach: prowadzenie częściowych remontów dróg pokrytych nawierzchnią asfaltową, przeprowadzanie napraw kostki brukowej oraz realizację prac konserwacyjnych. Te ostatnie mają na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg, ale również ochronę nawierzchni przed dalszym pogorszeniem stanu technicznego.

Wśród dwóch ofert, które wpłynęły do magistratu, wybrano tę złożoną przez Ryszarda Droszcza. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą pod szyldem Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO”. Całkowite wynagrodzenie kosztorysowe brutto (szacunkowe), które przewidziano dla tej firmy, wynosi 2.678.979,50 PLN.