Coraz mniej mieszkańców w Zgorzelcu i pobliskich miejscowości

Coraz mniej mieszkańców w Zgorzelcu i pobliskich miejscowości

Niepokojące informacje odnośnie miasta i pobliskich miejscowości. Okazuje się, że coraz mniej ludności zamieszkuje Zgorzelec i powiat zgorzelecki. Dlaczego tak się dzieje? Co może być przyczyną?

Mała liczba mieszkańców w powiecie zgorzeleckim

Zgorzelec, Węgliniec, Pieńsk, Bogatynia, Sulików, Zawidów – to właśnie te miejscowości narażone są na największy problem z wyludnieniem. Przez ostatnich 10 lat mieszkańców zdecydowanie ubyło. Jedyne miejsce, które znacznie się rozrosło, to wiejska gmina Zgorzelec, co wynikać może z chęci zamieszkania w pobliżu większego miasta, a dokładnie na jego obrzeżach i przylegających wsiach.

Dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Jak wynika z ostatecznego raportu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja w województwie dolnośląskim liczyła 2904,9 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 10,3 tys. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Niepokojące jest jednak to, że coraz mniej mieszkańców znajduje się w gminach powiatu zgorzeleckiego. Zgorzelec, Bogatynia, Pieńsk, Zawidów, Sulików, Węgliniec – to właśnie w tych miejscowościach przez dekadę ubyło sporo mieszkańców. Jedynie gmina wiejska Zgorzelec odnotowała wzrost zaludnienia o 4,5 % w porównaniu z 2011 roku.

Taki stan rzeczy związany jest z szukaniem zamieszkania w miejscowościach większych, głównie miastach wojewódzkich. Młodzi ludzie często wyjeżdżają na studia i tam już zostają. 

Szczegółowe dane z poszczególnych gmin

  1. Gmina wiejsko-miejska Bogatynia – spadek o 11,8%.
  2. Gmina Sulików – spadek o 3,6%.
  3. Gmina miejsko- wiejska Węgliniec – spadek o 9,6%.
  4. Miasto Zawidów – spadek o 10,2%.
  5. Gmina miejsko- wiejska Pieńsk – spadek o 4,9%.
  6. Gmina Zgorzelec – wzrost o 4,5% (głównie w miejscowościach wiejskich).