Zmieniono zasady wsparcia dla rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Zmieniono zasady wsparcia dla rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy

15 marca 2024 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził zmiany do rozporządzenia dotyczącego szczegółów dotyczących udzielania pomocy rolnikom. Rozporządzenie to koncentruje się na infrastrukturze magazynowej, której zadaniem jest zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na różnego rodzaju kryzysy. Wszystko to odbywa się w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zmiany, które zostały wprowadzone, dotyczą głównie terminów realizacji inwestycji oraz ograniczeń czasowych związanych z realizacją tych inwestycji. Pierwotnie, termin na realizację inwestycji w zakup i montaż silosów miał upłynąć 31 października 2024 r. Teraz jednak, ten termin został wydłużony do 30 czerwca 2025 r., co daje rolnikom więcej czasu na przeprowadzenie niezbędnych działań.

Drugą istotną zmianą jest zniesienie limitu czasowego na realizację inwestycji. Wcześniej, po zawarciu umowy, rolnicy mieli tylko 12 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Obecnie jednak, ten limit został zdjęty, co daje rolnikom większą elastyczność w planowaniu i realizacji swoich inwestycji.

Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowej służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy (Dz. U. poz. 393).