Przetarg na zadrzewienie ponownie z wysoką ofertą – zostanie unieważniony?

Przetarg na zadrzewienie ponownie z wysoką ofertą – zostanie unieważniony?

Magistrat poszukuje potencjalnych wykonawców, którzy zajmą się zadrzewieniem miasta. Pierwszy przetarg został unieważniony, teraz zanosi się na to samo. Sprawdźmy, co wiadomo już w tej sprawie. 

Pierwszy przetarg unieważniony 

Zgorzelecki magistrat postanowił unieważnić przetarg, który traktował o utrzymaniu w należytym stanie zadrzewień na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. Wszelkie oferty, które wpłynęły wówczas, opiewały na znacznie większą kwotę, niż początkowo założyło miasto. Kwota, którą miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel to 250 000 zł. W związku z tym, że żadna z ofert nie mieściła się w założonym budżecie, postanowiono unieważnić przetarg. 

Drugi przetarg z wyższą kwotą

W związku z tym, że nie udało się wybrać firmy, która zrealizuje zadanie z zakresu zadrzewień, miasto postanowiło ogłosić kolejny. Tym razem postanowiono nieco podwyższyć zakładaną cenę o ponad 50 tys. złotych. Zatem obecny budżet, jakie miasto Zgorzelec postanowiło przeznaczyć na ten cel ponad 300 000 zł. Niestety tym raz, pomimo podniesionej ceny, również nie udało się znaleźć sensownej oferty. Jedyna firma, która zgodziła się złożyć ofertę to Lider konsorcjum – Justyna Droszcz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa „Elektrobud”, z siedzibą w Zgorzelcu oraz Uczestnika konsorcjum – Monikę Droszcz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Monika Droszcz, z siedzibą w Zgorzelcu. Swoje usługi w tym zakresie firma wyceniła na 383 970 zł.

Czy tym razem ponownie unieważnią przetarg? Co dalej?

Wygląda na to, że w obecnej sytuacji są tylko dwie możliwości. Miasto dołoży do tego zamówienia albo pozostawi zgorzeleckie drzewa, aby mogły rosnąć swobodnie, bez żadnej profesjonalnej firmy. Trudno w to jednak uwierzyć. Co prawda, jest jeszcze kolejna szansa, aby unieważnić i ten przetarg, a tym samym szukać nowego wykonawcy, który zgodzi się na doraźną pomoc. Na co zdecyduje się magistrat? Dowiemy się wkrótce.