Poszukiwany przez Europejski Nakaz Aresztowania mieszkaniec Legnicy zatrzymany przez Straż Graniczną

Poszukiwany przez Europejski Nakaz Aresztowania mieszkaniec Legnicy zatrzymany przez Straż Graniczną

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej, której siedziba mieści się w Ludwigsdorf, regularnie patrolują ulice Zgorzelca. Porucznik Paweł Biskupik, pełniący obowiązki oficera prasowego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, poinformował o zatrzymaniu podczas jednej z tych kontroli mieszkańca Legnicy. Mężczyzna był poszukiwany już od poprzedniego roku na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania.

49-latek był ścigany za różne przestępstwa, w tym kradzieże z włamaniem oraz oszustwa. Za swoje czyny miał do odsiedzenia karę trzy i pół roku pozbawienia wolności. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu aktualności nakazu aresztowania, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przekazali go do aresztu śledczego – relacjonuje porucznik Biskupik.

Warto wspomnieć, że Europejski Nakaz Aresztowania jest stosowany od 2004 roku. Zastąpił on skomplikowane procesy ekstradycji, które były praktykowane przez państwa członkowskie w przeszłości. ENA jest wydawany po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania sądowego o zasięgu transgranicznym. Tak wydany nakaz przez organy sądowe każdego z państw członkowskich ma moc obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej.