Obchody Światowego Dnia Seniora w Zgorzeleckim Domu Kultury

Obchody Światowego Dnia Seniora w Zgorzeleckim Domu Kultury

W dniu 20 października obecnego roku, Zgorzelecki Dom Kultury stał się miejscem okolicznościowych uroczystości Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Seniora. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą we Wrocławiu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwo Powiatowe, obie instytucje lokalizowane w Zgorzelcu.

Uroczystość o charakterze edukacyjno-kulturalnym zgromadziła dużą grupę zaproszonych gości – seniorów, którzy są mieszkańcami powiatu zgorzeleckiego. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszono również wielu reprezentantów rozmaitych organizacji i instytucji, które w swojej codziennej działalności skupiają się na promocji zdrowia i dbałości o osoby starsze.

Wydarzeniem tym otoczony został honorowy patronat przez Pana Rafała Gronicza, pełniącego funkcję Burmistrza Miasta Zgorzelec.

Inaugurując spotkanie, gości powitała Pani Małgorzata Sienkiewicz, sprawująca urząd Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W swoim przemówieniu skierowanym do seniorów, Pani Inspektor życzyła im zdrowia, jak najdłuższego życia pełnego radości i satysfakcji, a także szacunku i miłości ze strony bliskich osób.