Apel Policji Powiatu Zgorzeleckiego o Bezpieczeństwo na Drogach: Przestrzeganie Przepisów Jest Kluczowe

Apel Policji Powiatu Zgorzeleckiego o Bezpieczeństwo na Drogach: Przestrzeganie Przepisów Jest Kluczowe

Właściwe stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, uwaga i skupienie podczas jazdy oraz zrozumienie znaków drogowych są kluczowymi elementami bezpiecznego poruszania się po drogach, jak podkreślają funkcjonariusze policji. Nie zapominajmy również o konieczności dostosowywania prędkości do panujących warunków atmosferycznych i drogowych. Policjanci przypominają, że kierowcy, którzy decydują się na przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, muszą liczyć się ze skutkiem w postaci utraty prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Zasadą, o której nie należy zapominać jest też ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu.

Od początku 2024 roku na drogach powiatu zgorzeleckiego miało miejsce 4 wypadki, w wyniku których życie straciły dwie osoby. Dodatkowo odnotowano aż 370 kolizji drogowych. W obliczu tych statystyk, funkcjonariusze z Zgorzelca apelują o większą ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, zachowanie odpowiedniej prędkości dostosowanej do warunków na drodze i respektowania zasad ruchu drogowego, w tym ograniczeń prędkości. Kierowcy muszą pamiętać, że przekroczenie dozwolonego limitu prędkości o 50 km/h na terenie zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.

Apel policyjny dotyczy również pieszych, którzy mają obowiązek stosować się do reguł ruchu drogowego, szczególnie tych dotyczących prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych. Piesi powinni pamiętać, że mają pierwszeństwo przed pojazdem na oznakowanym przejściu, ale nie mogą wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Kierowcy natomiast powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych.