Złote wyróżnienie dla bolesławieckiego Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu

Złote wyróżnienie dla bolesławieckiego Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu

Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu, które znajduje się w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu zdobyło ponownie prestiżową diamentową nagrodę ESO Angels. Wyróżnienie to jest symbolicznym potwierdzeniem ich znaczącego wkładu w globalną wspólnotę szpitali specjalizujących się w leczeniu udarów mózgu.

Inicjatywa Angels to międzynarodowe przedsięwzięcie, które koncentruje swoje działania na wykorzystaniu zaawansowanych technologii medycznych do poprawy jakości leczenia pacjentów z udarami mózgu. Każdego dnia ta inicjatywa działa na rzecz zwiększenia liczby tych, którzy są leczeni w odpowiednio skonfigurowanych placówkach medycznych.

Niestety, co 30 minut ktoś umiera lub zostaje dotknięty trwałą niepełnosprawnością na skutek udaru mózgu, który mógł być uratowany, gdyby był leczony w odpowiednim miejscu. Właśnie po to powstała Inicjatywa Angels – aby zmienić ten smutny stan rzeczy i pomóc osobom potrzebującym odpowiedniej opieki.

Nagrody ESO Angels są wręczane placówkom, które nie tylko konsekwentnie rejestrują się w inicjatywie, ale także dzielą się swoimi danymi dotyczącymi leczenia pacjentów. Dzięki temu wspierają prowadzenie badań naukowych i identyfikują czynniki kluczowe do poprawy jakości leczenia udarów mózgu.