Wsparcie finansowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z programu "Mały Strażak"

Wsparcie finansowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z programu "Mały Strażak"

5 września odbyła się w Oławie ceremonia wręczenia dotacji finansowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja ta, będąca częścią programu „Mały Strażak”, została zorganizowana dzięki funduszom zebranym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na tym uroczystym wydarzeniu trzy pierwsze powiaty otrzymały okolicznościowe czeki przeznaczone na zakup drobnego sprzętu.

W tym roku pierwsza ceremonia wręczenia środków finansowych dla OSP miała miejsce 5 września i została przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Fundusze na realizację projektu „Mały Strażak” wyniosły blisko 12 mln zł, a wsparcie otrzymało ponad 600 jednostek OSP.

Program „Mały Strażak”, który jest aktywny od pięciu lat, udzielił pierwszych promes jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: wrocławskiego, oławskiego i strzelińskiego. W sumie, 66 promes trafiło do lokalnych drużyn strażackich z subregionu wrocławskiego. Te środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu niezbędnego do codziennej pracy strażaków.