Wojewoda Dolnośląski planuje ułatwienia dla mieszkańców Zgorzelca – nowe punkty paszportowe i remont kładki w Krzewinie

Wojewoda Dolnośląski planuje ułatwienia dla mieszkańców Zgorzelca – nowe punkty paszportowe i remont kładki w Krzewinie

Podczas spotkania zorganizowanego w piątek, 26.01.2024 r., Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń i Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński omówili wiele istotnych zagadnień dla lokalnej społeczności. Jednym z nich była propozycja utworzenia punktu paszportowego na terenie Zgorzelca. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom miasta procedur związanych z załatwianiem formalności paszportowych.

Podczas rozmowy poruszono także temat zarządzania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa znajdującymi się w granicach powiatu. Głównym celem tych działań jest opracowanie zrównoważonej polityki zarządzania tymi nieruchomościami, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego całego regionu.

W trakcie spotkania, Wojewoda Dolnośląski zapowiedział również alokację środków na remont kładki w miejscowości Krzewina. Ta inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z tego przejścia dla mieszkających tu osób. W omawianych sprawach brał także udział Burmistrz Miasta Zgorzelec, Rafał Gronicz.