Urzędnicy doręcza decyzje podatkowe mieszkańcom

Urzędnicy doręcza decyzje podatkowe mieszkańcom

Do 4 marca 2023 r. pracownicy Urzędu Miasta Zgorzelec będą doręczać decyzje dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości. Każdy z urzędników będzie miał obowiązek dokonać dwóch prób doręczenia. Jeśli po dwóch próbach nie uda się doręczyć decyzji, w skrzynce znajdzie się awizo.  Po 4 marca decyzje, które nie zostały doręczone, zostaną wysłane przez operatora pocztowego.

O tym należy pamiętać

Pamiętajmy, że urzędnicy nie mają prawa pobierać pieniędzy od mieszkańców i że osoby odbierające decyzje powinny potwierdzić ich odbór czytelnym podpisem. Decyzje podatkowe dostarczono za potwierdzeniem odbioru pod adresem wskazanym przez podatnika. Jeśli nasza decyzja dotycząca podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jesteśmy zobowiązani do zapłaty jednorazowej, do 15 marca 2023 r. Pozostali podatnicy mają możliwość zapłaty jednorazowej lub w ratach.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Terminy płatności podatku to: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2023 r. Wysokość stawek podatku określa Uchwała nr 453/2022 z dnia 25 października 2022 r. Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego. Konto wskazano w dezycję podatkowej.  Indywidualny numer rachunku będzie zawierać 12 stałych cyfr.