Rezygnacja spółki Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o. z umowy z generalnym wykonawcą – firmą PORR S.A.

Rezygnacja spółki Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o. z umowy z generalnym wykonawcą – firmą PORR S.A.

Spółka Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o., która jest częścią Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i Gminy Miejskiej Zgorzelec, podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą osiedla mieszkalnego przy ulicy Lubańskiej w Zgorzelcu, firmą PORR S.A., 7 listopada 2023 roku. Powodem tego posunięcia była niespełnienie przez wykonawcę warunków zawartych w umowie, która łączyła obie strony.

13 maja 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o. a PORR S.A., w której firmie PORR S.A., jako generalnemu wykonawcy, powierzono zadanie przeprowadzenia prac budowlanych oraz kompleksowej realizacji inwestycji. W ramach umowy, wykonawca miał również uzyskać ostateczną i nieodwołalną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Firma PORR S.A. zobowiązała się do ukończenia wszystkich prac wynikających z umowy w ciągu 18 miesięcy od dnia, gdy teren budowy został jej przekazany, co miało miejsce 18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z warunkami umowy, prace powinny zostać zakończone w grudniu 2022 roku.

W obliczu niebezpieczeństwa nie dotrzymania planowanego terminu realizacji osiedla mieszkalnego, spółka Projekt Municypalny Zgorzelec 1 podjęła próby negocjacji i ustalenia nowych warunków dalszej współpracy z generalnym wykonawcą. Efektem tych rozmów było między innymi ustalenie nowego terminu zakończenia prac budowlanych na dzień 28 kwietnia 2023 roku. Niestety, mimo tego generalny wykonawca nie dotrzymał również tego terminu.