Przebudowa infrastruktury przy szpitalu w Zgorzelcu: ulepszenia dla parkingów, dróg dojazdowych i chodników

Przebudowa infrastruktury przy szpitalu w Zgorzelcu: ulepszenia dla parkingów, dróg dojazdowych i chodników

Rekonstrukcja parkingów, dróg wjazdowych i ścieżek pieszych, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych, została już rozpoczęta przy szpitalu Zgorzelcu. Celem tej gruntownej przebudowy jest przede wszystkim dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szpital w Zgorzelcu miał szczęście zgromadzić aż 55 milionów złotych funduszy w ubiegłym roku. Fundusze te, pochodzące między innymi z funduszu dostępności oraz banku gospodarstwa krajowego, zostaną wykorzystane na poprawę warunków leczenia oferowanych przez placówkę oraz na sfinansowanie kolejnych inwestycji.