Kilka słów o autyźmie

Kilka słów o autyźmie

W Zgorzelcu, bilboardy z pracami konkursowymi Mai Nakoniecznej i Poli Stajkowskiej, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Autyzm to takie coś”, przypominają o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. Przypomnijmy, że ten dzień obchodzimy 2 kwietnia. Fundacja Autilio, organizatorka konkursu, pomaga osobom z autyzmem przez cały rok, a zgorzeleckie władze wspierają te działania.

kilka słów o Dniach Autyzmu

Zainicjowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, zwane także Światowym Dniem Wiedzy o Autyzmie, miały na celu zwrócenie uwagi na sytuację osób z zaburzeniami rozwoju, które dziś określane są jako spektrum autyzmu. Obecnie wiadomo, że zaburzenia te są coraz bardziej powszechne i dotyczą co setnego noworodka. Działania podejmowane przez zgorzelecką Fundację Autilio od 2017 roku mają na celu poprawę życia osób z autyzmem. Poprawa poprzez oferowanie zajęć terapeutycznych, grup wsparcia i porad dla rodziców dzieci autystycznych, jak również prowadzenie działań edukacyjnych, zwiększających świadomość i wiedzę na temat autyzmu wśród mieszkańców miasta i okolic.

Miasto Zgorzelec obejmuje święto patronatem

Miasto Zgorzelec jest partnerem projektów realizowanych przez fundację, które są współfinansowane przez budżet miasta. W tym roku projekty te obejmują kolejną edycję konkursu plastycznego o zasięgu regionalnym „Autyzm to takie coś…”. Są także webinary szkoleniowe „Autyzm – różne perspektywy” dla kadry pedagogicznej zgorzeleckich szkół i dla rodziców. Nie zabraknie  fotograficznych warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzięki dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych od miasta. Projekty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o autyzmie i doskonaleniem metod pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami. Jak również dla dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi.