Były dyrektor Zoo Görlitz otrzymał nagrodę za swój film przyrodniczy

Były dyrektor Zoo Görlitz otrzymał nagrodę za swój film przyrodniczy

Film, który nakręcił dr Axel Gebauer, pod tytułem: „Sekretne życie jelenia szlachetnego” zwyciężył w kategorii filmów przyrodniczych. Swoje zgłoszenia przesłało dziesięciu innych kandydatów. Niemiecka Fundacja Filmów przyrodniczych organizuje konkurs nieprzerwanie od 2008 roku. Nagrodą główną, którą wygrał były dyrektor Zoo Görlitz jest 10 000 euro. Jednym z celów, dla których Fundacja organizuje konkurs, jest chęć uczynienia filmów przyrodniczych bardziej dostępnymi dla publiczności. Chodzi również o szerzenie świadomości ekologicznej, a także ochrony przyrody. Film przyrodniczy powinien odgrywać ważną rolę w kinematografii, która skierowana jest do szerszej publiczności. To właśnie w nich można dowiedzieć się nie tylko ciekawostek o dzikiej naturze, ale także usłyszeć o aktualnych problemach, które dotykają poszczególne ekosystemy. W tym, te rodzime dla danej grupy odbiorców.

Od 1985 do 2011 dr Axel Gebauer był dyrektorek Zoo Görlitz. W tym czasie określono w klarowny sposób cele zoo, jak również rozpoczął się proces ich realizacji. Do głównych zadań, które wytyczył dyrektor, należało: ochrona przyrody oraz pełnienie funkcji edukacyjnej, przeprowadzanie badań naukowych, jak też hodowla zwierząt rodzimych i środkowoazjatyckich, tak samo dzikich jak również domowych. Zoo dążyło do przyjęcia roli ogrodu zoologicznego. W 2005 roku rozpoczęła się budowa wioski tybetańskiej. Projekt jest kontynuowany przez następcę dyrektora – dr Svena Hammera.