Ekologiczny krok naprzód: Gmina Zgorzelec i jej inwestycje w fotowoltaikę

Ekologiczny krok naprzód: Gmina Zgorzelec i jej inwestycje w fotowoltaikę

Dzięki zaangażowaniu w działania na rzecz środowiska naturalnego, Gmina Zgorzelec zdołała wykorzystać środki finansowe uzyskane z Rządowego Programu Polski Ład. Te fundusze pozwoliły na realizację ambitnej inwestycji – budowę 19 instalacji fotowoltaicznych. Rozlokowane są one na różnych budynkach należących do gminy, w tym na urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych oraz wiejskich świetlicach.

Moc, którą są w stanie wygenerować te instalacje, wynosi łącznie 400 kW. Szacowane przewidywania mówią o produkcji zielonej energii elektrycznej na poziomie około 340 000 kWh rocznie. To porównywalna ilość energii do tej, którą w ciągu roku zużywają blisko 70 domów jednorodzinnych.

Realizacja tej inwestycji to jednak nie jedyny krok Gminy Zgorzelec w kierunku ekologii. Dwie inne inicjatywy również przyczyniają się do tego, że gmina będzie zaspokajać od 20% do nawet 30% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. To oznacza, że znacząco ograniczy to emisję dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych dla atmosfery.